Haushaltshilfe
KrankenBetreuung rund um die Uhr
Häusliche 24 Stunden Betreuung
in Österreich
ÚVOD
Sprache | jazyk
Informácie pre opatrovateľky
Informácie pre osoby
hľadajúce opatrovateľky
Informácie pre opatrovateľky
Kontakt
Odtlačok
dnes
streda
20.
február
2019
naša pracovná doba
júl - august
pondelok - piatok
8:00 - 12:30
septembra - jún
jún - štvrtok
8:00 - 14:30
piatok
8:00 - 12:00
kontakt
telefón
0043 · 650 · 918 3242
poštová adresa
ADIUVA KG
Dipl. Ing. Dr. Andrea Matt BC
Villacher Strasse 103
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
AT | EU
Informácie pre opatrovateľky
V prípade záujmu o spostredkovanie práce opatrovateľky je nutné splniť nasledovné požiadavky:

SEDEM krokov potrebných na zabezpečenie opatrovateľskej činnosti v Rakúsku:

 1. Doručenie kópií nasledovných dokumentov:

  a. Doklad o ukončení požadovaného vzdelania:

     · o Ukončené vzdelanie zdravotnej sestry, prípadne absolvovaný opatrovateľský kurz
   
     · o alebo dokladovanú prax (referencie z predchádzajúcich rodín)
       a absolvovaný kurz prvej pomoci

  b. Štrukturovaný životopis vrátane údajov o opatrovateľskej praxi v nemeckom jazyku

  c. Fotografiu tváre (úsmev)

  d. Výpis z registra trestov nie starší ako 6 mesiacov,alebo platný živnostenský list v Rakúsku

  e. Kópiu platného živnostenského listu v Rakúsku
     (ak ho ešte nemáte, Adiuva vám ho pomôže vybaviť)

  f. Európsku zdravotnú kartu poistenca

  g. Občiansky preukaz z obidvoch strán alebo pas

  h. Informácie o stupni vašej znalosti nemeckého jazyka (aktívna, pasívna atď.)

   
 2. Po obdržaní dokumentov Vám zašleme dotazník na zistenie vašich požiadaviek týkajucich sa opatrovateľskej činnosti.
   
 3. Ak budete vyhovovať našim požiadavkách pre opatrovateľov sprostredkuvávaných našou agentúrou, začleníme Vás do nášho opatrovateľského poolu. Nasleduje určenie ďalších potrebných krokov na sprostredkovanie klienta, ako aj vypracovanie individuálneho profilu Vášho potenciálneho klienta.
   
 4. Uzavretie zmluvy o sprostredkovaní klienta so spoločnosťou ADIUVA KG.
   
 5. ADIUVA KG vyberie pre Vás podľa zostaveného profilu, Vášho potenciálneho klienta a predstaví Vám ho.
   
 6. Ak je potrebné, prevezme Adiuva za Vás vybavenie živnosti v Rakúsku, ako aj prihlásenie povinného zákonneho poistenia v Rakúsku.
   
 7. Vycestovanie ku klientovi.
   

CENA:

Úvodná konzultácia je nezáväzná a bez poplatkov.

Pri sprostredkovaní platí opatrovaná osoba jednorazový poplatok za sprostredkovanie opatrovateliek, ktoré sa v dvojtýždňových turnusoch striedajú.
 
Opatrovateľky platia v prípade sprostredkovania jednorazový poplatok za sprostredkovanie. V prípade potreby vybavenia rakúskej živnsoti, sa táto služba uhrádza extra.

Náklady na príchod a odchod opatrovateliek na miesto vykonávania pracovnej činnosti hradí opatrovaná osoba. Stravu a ubytovanie opatrovateliek v oddelenej miestnosti v mieste bydliska hradí tiež opatrovaná osoba.
 
ADIUVA KG poskytuje súšasne aj odborné poradenstvo a potrebné informácie v oblasti zaistenia kvality domácej opatery, a/ alebo pomáha pri riešení problémov oblasti každodennej domácej starostlivosti. Zároveň Vás informujeme o možnostiach ďalšieho vzdelávania v oblasti opatrovania. 

Cenník
 
Jednorázový registračný poplatok € 300,- plus DPH.

Poplatok sa hradí až po podpísaní pracovnej zmluvy.

Výška vašej dňovej mzdy sa pohybuje od € 50 do € 65 plus náklady na odvody a cestovné náklady a závisí od požiadaviek na opateru ako aj vašej kvalifikácie.

Ročný poplatok vo výške 400,- EUR plus DPH.

Ak nemáte vybavený živnostenský list v Rakúsku, vybavíme za Vás všetky potrebné formality za jednorázovy poplatok € 170,- (plus DPH). Ponúkame možnosť prenájmu našej adresy na prihlásenie živnosti za mesačny poplatok €6,- (vrátane DPH) + poštovné.


Mottom ADIUVY KG je: Poskytnutie 24-hodinovej
opatrovateľskej starostlivosti vo vysokej
kvalite za rozumnú cenu a s maximálnym
osobným prístupom.
 
ADIUVA KG je partnerom pre svojich
klientov vo všetkých záležitostiach
týkajúcich sa starostlivosti o ľudí a
ponúkame Vám aj súčasne pomoc
pri hľadaní riešení Vašich problémov
súvisiacich s opatrovaním.

Počas našich úradných hodín
Po-Št. 08:00-14:30,
Piatok 08:00 -12:00.

Kontakt: 0043/650/ 918 3242.